Projekt

Signifikant för samtliga projekt är rymd, unika glaslösningar, välplanerad ljusarkitektur samt exklusivitet.

Projektets faser

Noble Design erbjuder samtliga eller valda faser. Klicka i processflödet för mer information.

Byggprocess / Kvalitetsansvar

Så snart man undertecknat avtalen med underentreprenörerna kan byggprocessen inledas med en etablering av byggarbetsplatsen. Från bygglovsprocessen rekommenderas starkt att även addera tjänsten projektledning för optimerad byggprocess och kontroll över ekonomin.

FU/Upphandlingar

Efter att man fastställt granskningshandlingarna kan de stämplas om till bygghandlingar och därefter upprätta en rumsfunktionsprogram som tillsammans utgör förfrågningsunderlag (FU) till olika underentreprenörer.

Projektering / Ljusarkitektur

Efter att man skickat in bygglovshandlingarna till kommunen kan man påbörja arbetet med projekteringen av granskningshandlingar för projektet. Under projekteringen kan man även addera arbetet med ljusarkitektur inför belysningsplaneringen.

Bygglovsprocess

Inledningsvis upprättas en programskiss som diskussionunderlag. När skissen är fastställd till en programhandling genomförs arbetet enligt tågordningen för bygglovsprocessen. En kvalitetskontrollant utses vid inlämnandet av bygglovsansökan och följer hela byggprocessen.

Anbud (ABK09 / ABT06)

Anbudet innehåller alla detaljer för konsultuppdraget enligt exempelvis ABK09. Vi kan även bistå med att upprätta olika former av entreprenadavtal eller exempelvis totalentreprenadavtal enligt AB06 vid behov.

Behovsanalys med kund

Efter en grundlig behovsanalys med kund fastställs ett anbud (uppdragsbeställning) för konsultuppdraget.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!
Vi återkommer så snart vi kan.
Något gick fel när meddelandet skulle skickas. Försök igen!