Till alla projekt

Kv Hinden 8

Kommersiell fastighetsutveckling
Ljusarkitektur

En helt ny fasad utformades med inspiration från gamla ritningar som ursprunglig fastighetsägare inte hade råd att fullborda. Istället byggdes en slät fasad. Nya planlösningar för varje våningsplan uppfördes. Tack vare lyft taknock kunde en vindsvåning byggas med stor takterrass.

Beställaren hade köpt en hyresfastighet och anlitade Noble Design AB för att konvertera till en bostadsrättsfastighet med hög standard. Kravet från beställaren var kunna att sälja bostadsrätterna till ett genomsnittspris om minst 90 000kr/m². Exteriört & interiört belysningsplan utformades.

Faser i projektet

Behovsanalys

Kunden efterfrågar behovet av en fastighetsutvecklare efter ett förvärv av hyresfastigheten.

Anbud / ABK09

Detaljbeskrivning av projektet med förutsättningar och tidsplan upprättas i anbudet.

Bygglovsprocess

N.D AB upprättar bygglovshandlingar och driver bygglovet inför de stora exteriöra förändringarna samt vindsombygnation.

Projektering

N.D AB upprättar bygglovshandlingar, bygghandlingar samt påbörjar en detaljplanändring för en gårdsbyggnad.

Projektledning

N.D AB driver projektet från upphandling av UE, Kalkylering, Konceptutveckling med bl.a concierge tjänster i fastigheten.

Upphandlingar / FU

N.D AB fastställer budget via kalkylering och upprättade entreprenadavtal med UE sant fastställer val av interiör.

Ljusarkitektur

Upprättar handlingar med belysningsplanering exteriört och interiört.

Kvalitetsansvar

Byggprocess

Upprättar en tidsplan för byggprocessen.

Projektstyrning

No items found.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidigare hyresfastighet om 42 lägenheter konverterades till en bostadsrättsfastighet. Fasaden var stora delar trasig och fullt med sprickor p.g.a frostsprängning. Taknocken i råvinden höjdes med ca. 3.5m vilket möjliggjorde byggnation av en exklusiv vindsvvåning om ca. 150kvm med stor takterrass. I nedan bygglovsritning kan man se de stora förändringarna både i gatufasaden, gårdsfasaden samt taklyftet för vindsombyggnationen.
No items found.

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!
Vi återkommer så snart vi kan.
Något gick fel när meddelandet skulle skickas. Försök igen!