Till alla projekt

Gate:01 Frösundavik

Kommersiell fastighetsutveckling

Pågående arbete med förädling av huvudentrén. Fastigheten har genomgått stora positiva förändringar sedan förvärvet från SAS 2016. Man har anpassat fastigheten till flera olika hyresgäster med stor konkurrensfördel tack vare sitt läge i Haga Nationalstadspark och alla de fördelar hyresgästerna kan ta del av se www.gate01.se.

Ombyggnationen innefattar stor volymökning med både lyft fasadparti till dubbla höjden samt breddning av entrébyggnaden.

Faser i projektet

Behovsanalys

Kunden beskriver behov av projekteringsledare och projektledare inför ombyggnation av huvudentrén.

Anbud / ABK09

Ett anbud för konsultuppdraget med detaljbeskrivning upprättades.

Bygglovsprocess

Bygglovsprocessen var pågående vid projektstart maj 2022 för N.D AB.

Projektering

N.D AB ansvarade för att alla bygglovshandlingar och bygghandlingar hade upprättats.

Projektledning

N.D AB projektleder arbetet från upphandling av UE, start av byggprocessen till slutbesiktning.

Upphandlingar / FU

N.D AB upphandlade samtliga UE förutom arkitekt & konstruktör

Ljusarkitektur

N.D AB ansvarar för ljusarkitekturen i den nya huvudentrén.

Kvalitetsansvar

N.D AB kvalitetsäkrar arbetet genom granskning och byggsamrådsmöten. Egenkontroller upprättas.

Byggprocess

Byggprocessen startade med etablering slutet av september 2022.

Projektstyrning

Genom granskningar och revideringsarbete av bygghandlingar och UE-kostnader projektstyrs arbetet både i kvalitet och ekonomiskt.
No items found.

Förändringsarbetet på Gate:01

Utmaningen låg i att både tillgodose Solna stads bygglovskrav i Haga Nationastadspark samt att skapa ett tidlös intryck som harmonierar med resten av fastigheten. Fastigheten är installerad med energieffektiva lösningar och egen värmeförsörjning i form av egen grundvattenreservoar en s.k akvifer. Man har även använt större andel hållbara material för minskat behov av underhåll. Fler fastighetsutvecklande förändringar är under planering.
No items found.

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!
Vi återkommer så snart vi kan.
Något gick fel när meddelandet skulle skickas. Försök igen!